Názov: Prístup k pacientovi s nádorom mihalnice - operovať alebo je ešte "čas"?.
Zápis: TRBOLOVÁ, Alexandra. Prístup k pacientovi s nádorom mihalnice - operovať alebo je ešte "čas"?. In: Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvíŕat. Hradec Králové, 9. - 10.říjen 2010 : Hradec Králové : Prion, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-87157-04-6, s. 80-83.
Rok vydania: 2010
Kategória: AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Autori:TRBOLOVÁ Alexandra0 %
Vydanie: Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvíŕat. Hradec Králové, 9. - 10.říjen 2010
S. 80-83
Vydavateľ: Prion, s.r.o.
Miesto vydania: Hradec Králové
Krajina vydania: Česká republika
ISBN:978-80-87157-04-6
Oblasť výskumu: neuvedená
Jazyk: slovenský
Skip to content