Názov: Mykotické ochorenia kože u malých cicavcov : [Mycotic skin diseases of small mammals]
Zápis: KOTTFEROVÁ, Lucia - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav - SESZTÁKOVÁ, Edina - MAJOR, Peter. Mykotické ochorenia kože u malých cicavcov : [Mycotic skin diseases of small mammals] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM, s. 266-267.
Rok vydania: 2014
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:KOTTFEROVÁ Lucia70 %
TOPORČÁK Juraj8 %
MOLNÁR Ladislav7 %
SESZTÁKOVÁ Edina10 %
MAJOR Peter5 %
Autori vydania:PROKEŠ Marián, LEVKUTOVÁ Mária, KOČIŠOVÁ Alica
Vydanie: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014
Infectious and parasitic diseases of animals: 5th international scientific conference
5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov
CD-ROM, S. 266-267
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-411-0
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0021238-Mykoticke-ochorenia-koze-u-malych-cicavcov/
Skip to content