Názov: Respiračné a gastrointestinálne infekcie na farme s výkrmovými ošípanými : [Respiratory and gastrointestinal infections at the farm with fattening pigs]
Zápis: MANDELÍK, René - JACKOVÁ, Anna - VLASÁKOVÁ, Michaela - SLÍŽ, Ivan - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - VILČEK, Štefan. Respiračné a gastrointestinálne infekcie na farme s výkrmovými ošípanými : [Respiratory and gastrointestinal infections at the farm with fattening pigs] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM, s. 318-321.
Rok vydania: 2014
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:MANDELÍK René40 %
JACKOVÁ Anna20 %
VLASÁKOVÁ Michaela10 %
SLÍŽ Ivan10 %
ŠTRKOLCOVÁ Gabriela10 %
VILČEK Štefan10 %
Autori vydania:PROKEŠ Marián, LEVKUTOVÁ Mária, KOČIŠOVÁ Alica
Vydanie: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014
Infectious and parasitic diseases of animals: 5th international scientific conference
5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov
CD-ROM, S. 318-321
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-411-0
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0021241-Respiracne-a-gastrointestinalne-infekcie-na-farme-s-vykrmovymi-osipanymi/
Skip to content