Názov: Klinický prípad krvavej hnačky a náhleho úhynu u výkrmových ošípaných : [The case of hemorrhagic diarrhea and sudden death in fattenig pigs]
Zápis: NOVOTNÝ, Jaroslav - REICHEL, Peter - ŠIPOŠ, Dionýz. Klinický prípad krvavej hnačky a náhleho úhynu u výkrmových ošípaných : [The case of hemorrhagic diarrhea and sudden death in fattenig pigs] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM, s. 334-337.
Rok vydania: 2014
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:NOVOTNÝ Jaroslav60 %
REICHEL Peter30 %
ŠIPOŠ Dionýz10 %
Autori vydania:PROKEŠ Marián, LEVKUTOVÁ Mária, KOČIŠOVÁ Alica
Vydanie: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014
Infectious and parasitic diseases of animals: 5th international scientific conference
5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov
CD-ROM, S. 334-337
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-411-0
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0021242-Klinicky-pripad-krvavej-hnacky-a-nahleho-uhynu-u-vykrmovych-osipanych/
Skip to content