Názov: Dvadsať rokov činnosti klinického pracoviska Ústavu epizootológie a preventivnej veterinárskej medicíny : [20th anniversary of clinic section of Institute of epizootiology and preventive veterinary medicine]
Zápis: POŠIVÁKOVÁ, Serena - ONDREJKOVÁ, Anna - ONDREJKA, Róbert - POŠIVÁK, Ján. Dvadsať rokov činnosti klinického pracoviska Ústavu epizootológie a preventivnej veterinárskej medicíny : [20th anniversary of clinic section of Institute of epizootiology and preventive veterinary medicine] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM , s. 359-360.
Rok vydania: 2014
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:POŠIVÁKOVÁ Serena60 %
ONDREJKOVÁ Anna20 %
ONDREJKA Róbert10 %
POŠIVÁK Ján10 %
Autori vydania:PROKEŠ Marián, LEVKUTOVÁ Mária, KOČIŠOVÁ Alica
Vydanie: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014
Infectious and parasitic diseases of animals: 5th international scientific conference
5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov
CD-ROM , S. 359-360
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-411-0
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0021245-Dvadsat-rokov-cinnosti-klinickeho-pracoviska-ustavu-epizootologie-a-preventivnej-veterinarskej-medic/
Skip to content