Názov: Detekcia Chlamydophila spp. u vtákov na Slovesku : [Detection Chlamydophila spp. in birds in Slovakia]
Zápis: PROKEŠ, Marián - KORYTÁR, Ľuboš - BENKÖ, Zoltán - ONDREJKOVÁ, Anna - ONDREJKA, Róbert - ČECHVALA, Peter. Detekcia Chlamydophila spp. u vtákov na Slovesku : [Detection Chlamydophila spp. in birds in Slovakia] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM, s. 361-363.
Rok vydania: 2014
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:PROKEŠ Marián40 %
KORYTÁR Ľuboš20 %
BENKÖ Zoltán10 %
ONDREJKOVÁ Anna10 %
ONDREJKA Róbert10 %
ČECHVALA Peter10 %
Autori vydania:PROKEŠ Marián, LEVKUTOVÁ Mária, KOČIŠOVÁ Alica
Vydanie: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014
Infectious and parasitic diseases of animals: 5th international scientific conference
5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov
CD-ROM, S. 361-363
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-411-0
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0021246-Detekcia-Chlamydophila-spp-u-vtakov-na-Slovesku/
Skip to content