Názov: Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 15. apríl 2015, Košice : Zborník abstraktov 58. ročníka.
Zápis: Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 15. apríl 2015, Košice : Zborník abstraktov 58. ročníka. Ed. Marián Prokeš ; rec. Mária Goldová, Alica Kočišová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-457-8, 46 s.
Rok vydania: 2015
Kategória: FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Autori:PROKEŠ Marián100 %
Recenzenti: Mária Goldová, Alica Kočišová.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-457-8
Rozsah: 46 s.
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Jazyk: slovenský
Skip to content