Názov: Imunohistochémia vo veterinárnej cytológii, detekcia malígnych lymfómov – prehľad o súčasnom stave problematiky : [IMUNOHISTOCHEMISTRY IN VETERINARY CYTOLOGY, DETECTION OF MALIGNANT LYMPHOMAS - A REVIEW]
Zápis: ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - OLŠINÁROVÁ, Kristína - MIHOK, Viktória. Imunohistochémia vo veterinárnej cytológii, detekcia malígnych lymfómov – prehľad o súčasnom stave problematiky : [IMUNOHISTOCHEMISTRY IN VETERINARY CYTOLOGY, DETECTION OF MALIGNANT LYMPHOMAS - A REVIEW] In: Infovet. 2015. ISSN 1335-1907, Roč. 22, č. 1 (2015), s. 26-28.
Rok vydania: 2015
Kategória: BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Autori:ŠEVČÍKOVÁ Zuzana50 %
OLŠINÁROVÁ Kristína25 %
MIHOK Viktória25 %
Vydanie: Infovet
Roč. 22, č. 1 (2015), s. 26-28
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:1335-1907
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0022290-Imunohistochemia-vo-veterinarnej-cytologii-detekcia-malignych-lymfomov-prehlad-o-sucasnom-stave-p/
Skip to content