Názov: Synchronizácia pohlavného cyklu a indukcia ruje u kôz a oviec : [SYNCHRONIZATION OF OESTROUS CYCLE AND INDUCTION OF OESTRUS IN GOATS AND SHEEPS]
Zápis: MACÁK, Vladimír - REICHEL, Peter - HÚSKA, Miroslav - SEIDEL, Herbert - LINK, Róbert - NOVOTNÝ, Jaroslav - POŠIVÁK, Ján - KOVAČOCYOVÁ, Katarína. Synchronizácia pohlavného cyklu a indukcia ruje u kôz a oviec : [SYNCHRONIZATION OF OESTROUS CYCLE AND INDUCTION OF OESTRUS IN GOATS AND SHEEPS] In: Infovet. 2015. ISSN 1335-1907, Roč. 22, č. 1 (2015), s. 33-41.
Rok vydania: 2015
Kategória: BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Autori:MACÁK Vladimír30 %
REICHEL Peter10 %
HÚSKA Miroslav10 %
SEIDEL Herbert10 %
LINK Róbert10 %
NOVOTNÝ Jaroslav10 %
POŠIVÁK Ján10 %
KOVAČOCYOVÁ Katarína10 %
Vydanie: Infovet
Roč. 22, č. 1 (2015), s. 33-41
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:1335-1907
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0022291-Synchronizacia-pohlavneho-cyklu-a-indukcia-ruje-u-koz-a-oviec/
Skip to content