Názov: Etiopatogenéza vertebrogénnych chorôb – vývoj klinických poznatkov : [ETIOPATHOGENESIS OF VERTEBROGENIC DISEASES - DEVELOPMENT OF CLINICAL OUTCOME]
Zápis: BOLDIŽÁROVÁ, Zuzana - BOLDIŽÁR, Martin. Etiopatogenéza vertebrogénnych chorôb – vývoj klinických poznatkov : [ETIOPATHOGENESIS OF VERTEBROGENIC DISEASES - DEVELOPMENT OF CLINICAL OUTCOME] In: Infovet. 2015. ISSN 1335-1907, Roč. 22, č. 1 (2015), s. 52-55.
Rok vydania: 2015
Kategória: BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Autori:BOLDIŽÁROVÁ Zuzana70 %
BOLDIŽÁR Martin30 %
Vydanie: Infovet
Roč. 22, č. 1 (2015), s. 52-55
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:1335-1907
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0022293-Etiopatogeneza-vertebrogennych-chorob-vyvoj-klinickych-poznatkov/
Skip to content