Názov: Potential antioxidative benefits of Yucca shidigera supplement.
Zápis: LOHAJOVÁ, Ľuboslava - SOBEKOVÁ, Anna - VLČKOVÁ, Radoslava. Potential antioxidative benefits of Yucca shidigera supplement. In: SSB. Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2015, June 30-July 3, 2015, Košice, Slovakia : Book of Contributions: 9th International Conference. 1. vyd. Košice : ÚEF SAV, 2015. ISBN 978-80-89656-08-0, s. 138-139.
Rok vydania: 2015
Kategória: AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Autori:LOHAJOVÁ Ľuboslava50 %
SOBEKOVÁ Anna40 %
VLČKOVÁ Radoslava10 %
Autori vydania:BÁGEĽOVÁ Jaroslava, FEDUNOVÁ Diana, GAŽOVÁ Zuzana, DUDÁŠ Marek, SEDLÁK Erik
Vydanie: Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2015, June 30-July 3, 2015, Košice, Slovakia
Book of Contributions: 9th International Conference
S. 138-139
Vydavateľ: ÚEF SAV
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-89656-08-0
Oblasť výskumu: 120 - Chémia, chemická technológia a biotechnológie
200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0022708-Potential-antioxidative-benefits-of-Yucca-shidigera-supplement/
Skip to content