Názov: Skríning rezíduí antibiotík v tkanivách brojlerových kurčiat : [Screening of antibiotic residues i broiler chicken tissues]
Zápis: POLÁKOVÁ, Zuzana - KOŽÁROVÁ, Ivona. Skríning rezíduí antibiotík v tkanivách brojlerových kurčiat : [Screening of antibiotic residues i broiler chicken tissues] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 89-91.
Rok vydania: 2015
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:POLÁKOVÁ Zuzana60 %
KOŽÁROVÁ Ivona40 %
Autori vydania:NAGY Jozef, POPELKA Peter, LEGÁTH Jaroslav, TUREK Peter
Vydanie: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR
Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie
S. 89-91
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-458-5
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0022954-Skrining-rezidui-antibiotik-v-tkanivach-brojlerovych-kurciat/
Skip to content