Názov: Detekcia prítomnosti rezíduí antimikrobiálnych látok v hydinovom mäse a tkanivách pomocou troch mikrobiálnych inhibičných testov : [Detection of the presence of antimicrobial residues in poultry meat and tissues using three microbial inhibition tests]
Zápis: POLÁKOVÁ, Zuzana - KOŽÁROVÁ, Ivona. Detekcia prítomnosti rezíduí antimikrobiálnych látok v hydinovom mäse a tkanivách pomocou troch mikrobiálnych inhibičných testov : [Detection of the presence of antimicrobial residues in poultry meat and tissues using three microbial inhibition tests] In: XVII. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 27.5.2015 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2015. ISBN 978-80-7305-758-9, s. 41-43.
Rok vydania: 2015
Kategória: BEE - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Autori:POLÁKOVÁ Zuzana60 %
KOŽÁROVÁ Ivona40 %
Autori vydania:VORLOVÁ Lenka, JANŠTOVÁ Bohumíra, BURSOVÁ Šárka
Vydanie: XVII. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 27.5.2015
Sborník příspěvků
S. 41-43
Vydavateľ: VFU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Brno
Krajina vydania: Česká republika
ISBN:978-80-7305-758-9
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023006-Detekcia-pritomnosti-rezidui-antimikrobialnych-latok-v-hydinovom-mase-a-tkanivach-pomocou-troch-mikr/
Skip to content