Názov: Vyhodnotenie 7-ročného epizootologického prieskumu dirofilariózy u domácich a voľne žijúcich mäsožravcov na Slovensku.
Zápis: IGLÓDYOVÁ, Adriana - MITERPÁKOVÁ, Martina - HURNÍKOVÁ, Zuzana - ČURLÍK, Ján - BOCKOVÁ, Eva - ANTOLOVÁ, Daniela - LAZÁR, Peter - DUBINSKÝ, Pavol - LETKOVÁ, Valéria. Vyhodnotenie 7-ročného epizootologického prieskumu dirofilariózy u domácich a voľne žijúcich mäsožravcov na Slovensku. In: Parazity v mestách pod vplyvom globálnych zmien : vedecko-popularizačná konferencia. Parazity v mestách pod vplyvom globálnych zmien, Košice, 28.-29.5.2015 : Zborník abstraktov z konferencie. 1. vyd. Košice : Parazitologický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-89707-09-6, s. 29.
Rok vydania: 2015
Kategória: AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Autori:IGLÓDYOVÁ Adriana50 %
MITERPÁKOVÁ Martina15 %
HURNÍKOVÁ Zuzana5 %
ČURLÍK Ján5 %
BOCKOVÁ Eva5 %
ANTOLOVÁ Daniela5 %
LAZÁR Peter5 %
DUBINSKÝ Pavol5 %
LETKOVÁ Valéria5 %
Vydanie: Parazity v mestách pod vplyvom globálnych zmien, Košice, 28.-29.5.2015
Zborník abstraktov z konferencie
S. 29
Vydavateľ: Parazitologický ústav SAV
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-89707-09-6
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023015-Vyhodnotenie-7rocneho-epizootologickeho-prieskumu-dirofilariozy-u-domacich-a-volne-zijucich-masozra/
Skip to content