Názov: Úroveň energetického metabolizmu vo vzťahu k lipomobilizácií v peripartálnej fáze dojníc : [Level energetic metabolism in realtionship to lipomobilisation in periparthal phases of dairy cows]
Zápis: MASKAĽOVÁ, Iveta - VAJDA, Vladimír - BUJŇÁK, Lukáš. Úroveň energetického metabolizmu vo vzťahu k lipomobilizácií v peripartálnej fáze dojníc : [Level energetic metabolism in realtionship to lipomobilisation in periparthal phases of dairy cows] In: XI. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 14. května 2015 : Konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv: Sborník přednášek z konference. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0901-7, s. 190-195.
Rok vydania: 2015
Kategória: BEE - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Autori:MASKAĽOVÁ Iveta50 %
VAJDA Vladimír40 %
BUJŇÁK Lukáš10 %
Autori vydania:STRAKOVÁ Eva, SUCHÝ Pavel
Vydanie: XI. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 14. května 2015
Konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv: Sborník přednášek z konference
S. 190-195
Vydavateľ: Tribun EU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Brno
Krajina vydania: Česká republika
ISBN:978-80-263-0901-7
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023097-uroven-energetickeho-metabolizmu-vo-vztahu-k-lipomobilizacii-v-peripartalnej-faze-dojnic/
Skip to content