Názov: Názvoslovie anorganickej chémie.
Zápis: UHRINOVÁ, Anna - HARVANOVÁ, Jarmila. Názvoslovie anorganickej chémie. Rec. Milan Škrobian, Martin Vavra. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-474-5, 46 s. [3,02 AH]
Rok vydania: 2015
Kategória: BCI - Skriptá a učebné texty
Autori:UHRINOVÁ Anna60 %
HARVANOVÁ Jarmila40 %
Recenzenti: Milan Škrobian, Martin Vavra.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-474-5
Rozsah: 46 s. [3,02 AH]
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Jazyk: slovenský
Skip to content