Názov: Mast cells and eosinophils in rat mammary gland tumours induced by N-Nitroso-N-methylurea.
Zápis: MIHOK, Viktória - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - HERICH, Róbert - LEVKUT, Mikuláš. Mast cells and eosinophils in rat mammary gland tumours induced by N-Nitroso-N-methylurea. In: Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. 2015. ISSN 0042-4870, Vol. 59, č. 3 (2015), s. 411-416.
(2015: 0.468 - IF, 0.424 - IF 5y, Q3 - JCR Best Q)
Rok vydania: 2015
Kategória: ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Autori:MIHOK Viktória0 %
ŠEVČÍKOVÁ Zuzana0 %
REVAJOVÁ Viera0 %
HERICH Róbert0 %
LEVKUT Mikuláš0 %
Vydanie: Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy
Vol. 59, č. 3 (2015), s. 411-416
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:0042-4870
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Scientometria: 2015: 0.468 - IF, 0.424 - IF 5y, Q3 - JCR Best Q
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023338-Mast-cells-and-eosinophils-in-rat-mammary-gland-tumours-induced-by-NNitrosoNmethylurea/
Skip to content