Názov: Evaluation of hepatocytes number and diameter of central vein after bendiocarb exposure.
Zápis: DANKO, Ján - PETROVOVÁ, Eva - MASSANYI, Peter - STAWARZ, Robert - LUPTÁKOVÁ, Lenka. Evaluation of hepatocytes number and diameter of central vein after bendiocarb exposure. In: IFABL 2015 : Proceedings of 2015 International forum - agriculture, biology annd life science, June 23-25, 2015, Sapporo Japan. 1. vyd. : Science Publications, 2015. ISSN 1557-4989, s. 13-17.
Rok vydania: 2015
Kategória: AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Autori:DANKO Ján10 %
PETROVOVÁ Eva70 %
MASSANYI Peter5 %
STAWARZ Robert5 %
LUPTÁKOVÁ Lenka10 %
Vydanie: IFABL 2015
Proceedings of 2015 International forum - agriculture, biology annd life science, June 23-25, 2015, Sapporo Japan
S. 13-17
Vydavateľ: Science Publications
Číslo vydania: 1. vyd.
Krajina vydania: Japonsko
ISSN:1557-4989
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023348-Evaluation-of-hepatocytes-number-and-diameter-of-central-vein-after-bendiocarb-exposure/
Skip to content