Názov: Effect of probiotic bacteria on phagocytosis and respiratory burst activity of blood polymorphonuclear leukocytes in mice infected with Trichinella spitalis.
Zápis: DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - BUCKOVÁ, Barbora - HURNÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Effect of probiotic bacteria on phagocytosis and respiratory burst activity of blood polymorphonuclear leukocytes in mice infected with Trichinella spitalis. In: 14th International Conference on Trichinellosis, 14.-18. September 2015, Berlin, Germany : 1. vyd. Berlin : BfR, 2015. online, s. 111.
Rok vydania: 2015
Kategória: BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Autori:DVOROŽŇÁKOVÁ Emília50 %
BUCKOVÁ Barbora20 %
HURNÍKOVÁ Zuzana10 %
REVAJOVÁ Viera10 %
LAUKOVÁ Andrea10 %
Vydanie: 14th International Conference on Trichinellosis, 14.-18. September 2015, Berlin, Germany
Abstracts
online, S. 111
Vydavateľ: BfR
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Berlin
Krajina vydania: Nemecko
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
URL: http://www.bfr.bund.de/cm/349/ict-14-abstract-book.pdf
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023593-Effect-of-probiotic-bacteria-on-phagocytosis-and-respiratory-burst-activity-of-blood-polymorphonucle/
Skip to content