Názov: Strain identification of Saprolegnia parasitica in diseased fish population.
Zápis: LUPTÁKOVÁ, Lenka - PETROVOVÁ, Eva - BELBAHRI, Lassaad. Strain identification of Saprolegnia parasitica in diseased fish population. In: 9th International Symposium on Fish Parasites, 31 August - 4 september 2015, Valencia : 1. vyd. Valencia : University of Valencia, 2015. online, s. 125.
Rok vydania: 2015
Kategória: BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Autori:LUPTÁKOVÁ Lenka60 %
PETROVOVÁ Eva10 %
BELBAHRI Lassaad30 %
Vydanie: 9th International Symposium on Fish Parasites, 31 August - 4 september 2015, Valencia
Book of abstracts
online, S. 125
Vydavateľ: University of Valencia
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Valencia
Krajina vydania: Španielsko
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
URL: http://adeit.estaticos.econgres.es/9isfp/book.pdf
Skip to content