Názov: Metódy skríningu rezíduí antibiotik v hydinovom mäse a orgánoch : [Methods for the screening of antibiotic residues in poultry meat and organs]
Zápis: POLÁKOVÁ, Zuzana - KOŽÁROVÁ, Ivona. Metódy skríningu rezíduí antibiotik v hydinovom mäse a orgánoch : [Methods for the screening of antibiotic residues in poultry meat and organs] In: Maso. 2015. ISSN 1210-4086, Roč. 26, č. 5(2015), s. 48-51.
Rok vydania: 2015
Kategória: BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Autori:POLÁKOVÁ Zuzana60 %
KOŽÁROVÁ Ivona40 %
Vydanie: Maso
Roč. 26, č. 5(2015), s. 48-51
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:1210-4086
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023698-Metody-skriningu-rezidui-antibiotik-v-hydinovom-mase-a-organoch/
Skip to content