Názov: Príručka pre chovateľov králikov : Výživa - Hygiena chovu - Choroby a ich prevencia - Najčastejšie používané prípravky na prevenciu a na podporu liečby chorôb - Laboratórne vyšetrenia.
Zápis: SUPUKA, Peter - POSPIŠILOVÁ, Darina - SUPUKOVÁ, Anna - HOLKO, Ivan. Príručka pre chovateľov králikov : Výživa - Hygiena chovu - Choroby a ich prevencia - Najčastejšie používané prípravky na prevenciu a na podporu liečby chorôb - Laboratórne vyšetrenia. Rec. 2. dopl. vyd. Nitra : VETSERVIS, 2015. ISBN 978-80-970877-3-9, 52 s. [3,35AH]
Rok vydania: 2015
Kategória: BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Autori:SUPUKA Peter90 %
POSPIŠILOVÁ Darina5 %
SUPUKOVÁ Anna3 %
HOLKO Ivan2 %
Vydavateľ: VETSERVIS
Číslo vydania: 2. dopl. vyd.
Miesto vydania: Nitra
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-970877-3-9
Rozsah: 52 s. [3,35AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0024224-Prirucka-pre-chovatelov-kralikov/
Skip to content