Názov: Anatomický slovník.
Zápis: ŠIMON, František - DANKO, Ján - ARTIMOVÁ, Jozefa - ZBOROVJAN, Martin. Anatomický slovník. Rec. Katarína Schmidtová, Libor Páč, Mária Bujalková. 1. vyd. Martin : Osveta, 2015. ISBN 978-80-8063-443-8, 360 s.
Rok vydania: 2015
Kategória: BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Autori:ŠIMON František40 %
DANKO Ján20 %
ARTIMOVÁ Jozefa25 %
ZBOROVJAN Martin15 %
Recenzenti: Katarína Schmidtová, Libor Páč, Mária Bujalková.
Podiel UVLF: 35 %
Vydavateľ: Osveta
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Martin
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8063-443-8
Rozsah: 360 s.
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Jazyk: slovenský
Ohlasy:
2020: [4] SEVC, J. - MOCHNACKY, F. Anatomické termíny pre jednoodborové a medziodborové štúdium biológie. Vyd. Safarikpress, 1. vyd., 2020, p. 116. ISBN 978-80-8152-895-8.
2019: [4] MAJERNIKOVA, L. - HUDAKOVA, A. - OBROCNIKOVA, A. - VOJTEKOVA, M. - LIZAKOVA, L. Základná latinská terminológia vo fyzikálnom vyšetrení pre odbor ošetrovateľstvo. Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, 2019. S. 183. ISBN 9788055523002.
2017: [4] KITKOVA, M. Preklad deminutívnych názvov v slovenskej a poľskej anatomickej nomenklatúre. In Aatomická nomenklatúra v slovanskom kontexte. Ed Marta Vojtekova. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove. S. 85-108. ISBN 978-80-555-1863-3.
2017: [4] MAJERNIKOVA, L. - OBROCNIKOVA, A. Anatomická nomenklatúra v kontexte lekárskej terminológie v zdravotníckej praxi. In Aatomická nomenklatúra v slovanskom kontexte. Ed Marta Vojtekova. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove. S. 142-162. ISBN 978-80-555-1863-3.
2017: [4] ORINAKOVA, S. Morfematická štruktúra latinských anatomických termínov. In Aatomická nomenklatúra v slovanskom kontexte. Ed Marta Vojtekova. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove. S. 59-81. ISBN 978-80-555-1863-3.
2017: [6] ROLLEROVA, A. Slovník anatomickej terminológie : ŠIMON, František – DANKO, Ján – ARTIMOVÁ, Jozefa – ZBOROVJAN, Martin: Anatomický slovník. Martin: Osveta 2015. 361 s. ISBN 978-80-8063-443-8. In Kultúra slova, 2017, roč. 51, č. 1, s. 51-54.
2017: [4] VOJTEKOVA, M. Vývin a stav slovenskej anatomickej nomenklatúry. In Aatomická nomenklatúra v slovanskom kontexte. Ed Marta Vojtekova. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove. S. 34-58. ISBN 978-80-555-1863-3.
2016: [4] BUJALKOVA, M. - ADAMICOVA, K. - NOVOMESKY, F. Latinské diagnózy v patológii a súdnom lekárstve. Martin : Osveta, 2016. 98 s. ISBN 978-80-8063-446-9.
2016: [6] JURIKOVA, E. Šimon, František a akol. : Anatomický slovník. In Ošetrovateľstvo a pôrodná asistenica, 2016, roč. 1, č. 4, s. 31.
2016: [6] KUNDRIKOVA, L. ŠIMON, František – DANKO, Ján – ARTIMOVÁ, Jozefa – ZBOROVJAN, Martin: ANATOMICKÝ SLOVNÍK. In Spravodajca UVLF v Košiciach, s. 16-17.
2016: [6] RYBAROVA, S. ŠIMON, František – DANKO, Ján – ARTIMOVÁ, Jozefa – ZBOROVJAN, Martin: ANATOMICKÝ SLOVNÍK. In Monitor medicíny SLS. ISSN 1338-2551, 2016, roč. 6, č. 3-4, s. 61.
Skip to content