Názov: Príručka pre chovateľov hydiny.
Zápis: POSPIŠILOVÁ, Darina - SUPUKA, Peter - POSPIŠILOVÁ, Ľudmila - HOLKO, Ivan. Príručka pre chovateľov hydiny. Rec. 2. dopl. vyd. Nitra : VETSERVIS, 2015. ISBN 978-80-970877-4-6, 56 s. [3,09]
Rok vydania: 2015
Kategória: BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Autori:POSPIŠILOVÁ Darina5 %
SUPUKA Peter90 %
POSPIŠILOVÁ Ľudmila3 %
HOLKO Ivan2 %
Vydavateľ: VETSERVIS
Číslo vydania: 2. dopl. vyd.
Miesto vydania: Nitra
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-970877-4-6
Rozsah: 56 s. [3,09]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0026684-Prirucka-pre-chovatelov-hydiny/
Skip to content