Názov: Aktuálny stav zdravotnej bezpečnosti a kvality potravín na Slovensku : [Current state of health safety and food quality in Slovakia]
Zápis: BÍREŠ, Jozef. Aktuálny stav zdravotnej bezpečnosti a kvality potravín na Slovensku : [Current state of health safety and food quality in Slovakia] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 9-12.
Rok vydania: 2017
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:BÍREŠ Jozef100 %
Autori vydania:ANGELOVIČOVÁ Mária, GOLIAN Jozef
Vydanie: Bezpečnosť a kontrola potravín
Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči
CD-ROM, S. 9-12
Vydavateľ: SPU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Nitra
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-552-1649-2
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0026870-Aktualny-stav-zdravotnej-bezpecnosti-a-kvality-potravin-na-Slovensku/
Skip to content