Názov: Isoelectric focusing technique as a tool for separation of bird lactate dehydrogenase isoenzymes : [Technika izoelektrickej fokusácie ako nástroj pre separáciu vtáčích izoenzýmov laktátdehydrogenázy]
Zápis: HEINOVÁ, Dagmar - KOSTECKÁ, Zuzana. Isoelectric focusing technique as a tool for separation of bird lactate dehydrogenase isoenzymes : [Technika izoelektrickej fokusácie ako nástroj pre separáciu vtáčích izoenzýmov laktátdehydrogenázy] In: Journal of Chromatography and Separation Techniques. 2017. ISSN 2157-7064, Vol. 8, č. 4(2017), s. 55.
Rok vydania: 2017
Kategória: AFE - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Autori:HEINOVÁ Dagmar60 %
KOSTECKÁ Zuzana40 %
Vydanie: Journal of Chromatography and Separation Techniques
Vol. 8, č. 4(2017), s. 55
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:2157-7064
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0027494-Isoelectric-focusing-technique-as-a-tool-for-separation-of-bird-lactate-dehydrogenase-isoenzymes/
Skip to content