Názov: Effect of microstructure characteristics on tetracalcium phosphate-nanomonetite cement in vitro cytotoxicity.
Zápis: MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - KAŠIAROVÁ, Monika. Effect of microstructure characteristics on tetracalcium phosphate-nanomonetite cement in vitro cytotoxicity. In: Biomedical Materials. 2015. ISSN 1748-6041, Vol. 10, č. 2(2015), Article 025006.
(2015: 3.361 - IF, 66 - H-index, 3.132 - IF 5y, 1.118 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
Rok vydania: 2015
Kategória: ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Autori:MEDVECKÝ Ľubomír0 %
GIRETOVÁ Mária0 %
ŠTULAJTEROVÁ Radoslava0 %
KAŠIAROVÁ Monika0 %
Vydanie: Biomedical Materials
Vol. 10, č. 2(2015), Article 025006
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:1748-6041
Oblasť výskumu: 120 - Chémia, chemická technológia a biotechnológie
Scientometria: 2015: 3.361 - IF, 66 - H-index, 3.132 - IF 5y, 1.118 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0027981-Effect-of-microstructure-characteristics-on-tetracalcium-phosphatenanomonetite-cement-in-vitro-cyto/
Skip to content