Názov: Tokaj – European winery gem in Slovakia.
Zápis: MARCINČÁK, Slavomír. Tokaj – European winery gem in Slovakia. In: Indicators of change in cultural heritage. ISBN 978-83-66602-15-1, s. 207-217 [1,01AH]
Rok vydania: 2021
Kategória: AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Autori:MARCINČÁK Slavomír100 %
Autori vydania:HERNIK Józef, KRÓL Karol, PRUS Barbara, WALCZYCKA Maria, KAO Robert, CREEK Julia, CHAVAS Jean-Paul
Vydanie: Indicators of change in cultural heritage
S. 207-217 [1,01AH]
Vydavateľ: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Kraków
Krajina vydania: Poľsko
ISBN:978-83-66602-15-1
Oblasť výskumu: 190 - Poľnohospodárske a lesnícke vedy
200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
URL: https://foodheritage.urk.edu.pl/zasoby/196/Indicators_of_change-Monograph-2021.pdf
Poznámka: zmena kategórie z ABC na AEC podľa návrhu CVTI
Skip to content