Názov: Veterinárna patologická fyziológia : časť II..
Zápis: FAIXOVÁ, Zita - MAKOVÁ, Zuzana - PIEŠOVÁ, Elena - FAIXOVÁ, Dominika - SZABÓOVÁ, Renáta. Veterinárna patologická fyziológia : časť II.. Rec. Igor Valocký, Peter Massanyi. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-719-7, 295 s. [15,6AH]
Rok vydania: 2021
Kategória: ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Autori:FAIXOVÁ Zita56 %
MAKOVÁ Zuzana13 %
PIEŠOVÁ Elena9 %
FAIXOVÁ Dominika13 %
SZABÓOVÁ Renáta9 %
Recenzenti: Igor Valocký, Peter Massanyi.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-719-7
Rozsah: 295 s. [15,6AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
Skip to content