Názov: Effect of selenium on bull´s sperm oxidative stress and viability under in vitro conditions.
Zápis: DOLNÍK, Michal - MUDROŇOVÁ, Dagmar - LAZAR, Gabriel. Effect of selenium on bull´s sperm oxidative stress and viability under in vitro conditions. In: 20th Middle European Buiatrics Congress : Proceedings. 1. vyd. Ljubljana : Slovenian Buiatric Association, 2021. s. 97-105.
Rok vydania: 2021
Kategória: BEE - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Autori:DOLNÍK Michal55 %
MUDROŇOVÁ Dagmar40 %
LAZAR Gabriel5 %
Vydanie: 20th Middle European Buiatrics Congress
Proceedings
S. 97-105
Vydavateľ: Slovenian Buiatric Association
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Ljubljana
Krajina vydania: Slovinsko
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
Skip to content