Názov: Ochorenie zeleného svalu - hlboká myopatia prsného svalstva u brojlerových kurčiat.
Zápis: MARCIN, Andrej. Ochorenie zeleného svalu - hlboká myopatia prsného svalstva u brojlerových kurčiat. In: Agroporadenstvo. . Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://agroporadenstvo.sk/index.php?pl=116&article=2789>.
Rok vydania: 2022
Kategória: I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: OCH - hlavný článok
Autori:MARCIN Andrej100 %
Vydanie: Agroporadenstvo
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
URL: http://agroporadenstvo.sk/index.php?pl=116&article=2789
Poznámka: Popis urobený:21.12.2022
Skip to content