Názov: The influence of probiotic Bacillus licheniformis on selected metabolic parameters of calves.
Zápis: LINK, Róbert - ZIGO, František. The influence of probiotic Bacillus licheniformis on selected metabolic parameters of calves. In: World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. 2023. ISSN 2278-4357, Vol. 12, no. 1 (2023), p. 16-23.
Rok vydania: 2023
Kategória: V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA - článok
Autori:LINK Róbert75 %
ZIGO František25 %
Vydanie: World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences
Vol. 12, no. 1 (2023), p. 16-23
Krajina vydania: Bulharsko
ISSN:2278-4357
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
URL: https://storage.googleapis.com/journal-uploads/wjpps/article_issue/1672462108.pdf
Skip to content