Názov: Deviations of exterior characters from breeding standards of chicken – part II: miniature and ornamental breeds.
Zápis: LACKOVÁ, Zuzana - BARANOVÁ, Ivana - ZIGO, František - HALÁS, Šimon - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ARVAIOVÁ, Juliana - REHAN, Ibrahim F.. Deviations of exterior characters from breeding standards of chicken – part II: miniature and ornamental breeds. In: International Journal of Avian and Wildlife Biology. 2023. ISSN 2574-9862, Vol. 7, no. 1 (2023), p. 8-13.
Rok vydania: 2023
Kategória: V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA - článok
Autori:LACKOVÁ Zuzana45 %
BARANOVÁ Ivana5 %
ZIGO František20 %
HALÁS Šimon5 %
FARKAŠOVÁ Zuzana15 %
ARVAIOVÁ Juliana5 %
REHAN Ibrahim F.5 %
Vydanie: International Journal of Avian and Wildlife Biology
Vol. 7, no. 1 (2023), p. 8-13
Krajina vydania: Spojené štáty americké
ISSN:2574-9862
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
URL: https://medcraveonline.com/IJAWB/IJAWB-07-00184.pdf
Skip to content