Názov: Occurrence of osteochondrosis of the scapulohumeral joint in a 6-month-old filly : case report.
Zápis: PAPRNÁKOVÁ, Andrea - ROVŇANOVÁ, Natália - KASIČ, Ján - ŽERT, Zdeněk. Occurrence of osteochondrosis of the scapulohumeral joint in a 6-month-old filly : case report. In: Acta veterinaria Brno. 0000. ISSN 0001-7213, ID 009/2023-ACTA, 2023, p. [1-14]
Rok vydania: 0000
Kategória: V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA - článok
Autori:PAPRNÁKOVÁ Andrea60 %
ROVŇANOVÁ Natália15 %
KASIČ Ján5 %
ŽERT Zdeněk20 %
Vydanie: Acta veterinaria Brno
ID 009/2023-ACTA, 2023, p. [1-14]
Krajina vydania: Česká republika
ISSN:0001-7213
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
Skip to content