Názov: Bird louse flies Ornithomya spp. (Diptera: Hippoboscidae) as potential vectors of Mammalian Babesia and other pathogens.
Zápis: ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva - VÍCHOVÁ, Bronislava - OBOŇA, Jozef - RADAČOVSKÁ, Alžbeta - BLAŽEKOVÁ, Veronika - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica. Bird louse flies Ornithomya spp. (Diptera: Hippoboscidae) as potential vectors of Mammalian Babesia and other pathogens. In: Vector-Borne and Zoonotic Diseases. 2023. ISSN 1530-3667, Vol. 23, no. 5 (2023), p. 275-283.
(2021: 2.523 - IF, 78 - H-index, 2.551 - IF 5y, 0.672 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
Rok vydania: 2023
Kategória: V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA - článok
Autori:ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ Eva40 %
VÍCHOVÁ Bronislava39 %
OBOŇA Jozef10 %
RADAČOVSKÁ Alžbeta3 %
BLAŽEKOVÁ Veronika3 %
KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ Ivica5 %
Vydanie: Vector-Borne and Zoonotic Diseases
Vol. 23, no. 5 (2023), p. 275-283
Krajina vydania: Spojené štáty americké
ISSN:1530-3667
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Scientometria: 2021: 2.523 - IF, 78 - H-index, 2.551 - IF 5y, 0.672 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q
Jazyk: anglický
Skip to content