Názov: Changes in fatty acid levels during in vitro ruminal fluid incubation with different proportions of maize distillers dried grains (DDGS).
Zápis: PECKA-KIEŁB, Ewa - TUMANOWICZ, Joanna - ZACHWIEJA, Andrzej - MIŚTA, Dorota - KUPCZYŃSKI, Robert - KRÓLICZEWSKA, Božena - KASZUBA, Jowita - ZIGO, František - SUCHOCKI, Tomasz. Changes in fatty acid levels during in vitro ruminal fluid incubation with different proportions of maize distillers dried grains (DDGS). In: Agriculture. 2023. ISSN 2077-0472, Vol. 13, no. 4 (2023), art. no. 763, p. [1-11]
(2021: 3.408 - IF, 43 - H-index, 3.459 - IF 5y, 0.525 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
Rok vydania: 2023
Kategória: V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA - článok
Autori:PECKA-KIEŁB Ewa25 %
TUMANOWICZ Joanna5 %
ZACHWIEJA Andrzej5 %
MIŚTA Dorota5 %
KUPCZYŃSKI Robert5 %
KRÓLICZEWSKA Božena5 %
KASZUBA Jowita5 %
ZIGO František40 %
SUCHOCKI Tomasz5 %
Vydanie: Agriculture
Vol. 13, no. 4 (2023), art. no. 763, p. [1-11]
Krajina vydania: Švajčiarsko
ISSN:2077-0472
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Scientometria: 2021: 3.408 - IF, 43 - H-index, 3.459 - IF 5y, 0.525 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q
Jazyk: anglický
URL: https://www.mdpi.com/2077-0472/13/4/763
Skip to content