Názov: Anatomical characteristics of duplicated caudal vena cava in cats—A case report.
Zápis: KORIM, Filip - KURICOVÁ, Mária - EBERLOVÁ, Lada. Anatomical characteristics of duplicated caudal vena cava in cats—A case report. In: Animals. 2023. ISSN 2076-2615, Vol. 13, no. 10 (2023), art. no. 1585, p. [1-10]
(2021: 3.231 - IF, 43 - H-index, 3.312 - IF 5y, 0.610 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
Rok vydania: 2023
Kategória: V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA - článok
Autori:KORIM Filip70 %
KURICOVÁ Mária25 %
EBERLOVÁ Lada5 %
Vydanie: Animals
Vol. 13, no. 10 (2023), art. no. 1585, p. [1-10]
Krajina vydania: Švajčiarsko
ISSN:2076-2615
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Scientometria: 2021: 3.231 - IF, 43 - H-index, 3.312 - IF 5y, 0.610 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q
Jazyk: anglický
URL: https://www.mdpi.com/2076-2615/13/10/1585
Skip to content