Názov: Synthesis of new derivatives with Aryloxyaminopropanol and Arylaminoethanol fragment and study of their potential biological activities.
Zápis: UNGVARSKÁ MAĽUČKÁ, Lucia - BŘEZINA, Štěpán - CSÖLLEI, Jozef - KUBÍNOVÁ, Renáta. Synthesis of new derivatives with Aryloxyaminopropanol and Arylaminoethanol fragment and study of their potential biological activities. In: Separations. 2023. ISSN 2297-8739, Vol. 10, no. 1 (2023), art. no. 30, p. [39]
Rok vydania: 2023
Kategória: V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: ABP - abstrakt z podujatia
Autori:UNGVARSKÁ MAĽUČKÁ Lucia25 %
BŘEZINA Štěpán25 %
CSÖLLEI Jozef25 %
KUBÍNOVÁ Renáta25 %
Vydanie: Separations
Vol. 10, no. 1 (2023), art. no. 30, p. [39]
Krajina vydania: Švajčiarsko
ISSN:2297-8739
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
URL: https://www.mdpi.com/2297-8739/10/1/30
Skip to content