Názov: Medicinal mushrooms Ophiocordyceps sinensis and Cordyceps militari.
Zápis: UNGVARSKÁ MAĽUČKÁ, Lucia - UHRINOVÁ, Anna - LYSINOVÁ, Patrícia. Medicinal mushrooms Ophiocordyceps sinensis and Cordyceps militari. In: Separations. 2023. ISSN 2297-8739, Vol. 10, no. 1 (2023), art. no. 30, p. [37-38]
Rok vydania: 2023
Kategória: V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: ABP - abstrakt z podujatia
Autori:UNGVARSKÁ MAĽUČKÁ Lucia49 %
UHRINOVÁ Anna49 %
LYSINOVÁ Patrícia2 %
Vydanie: Separations
Vol. 10, no. 1 (2023), art. no. 30, p. [37-38]
Krajina vydania: Švajčiarsko
ISSN:2297-8739
Oblasť výskumu: 120 - Chémia, chemická technológia a biotechnológie
180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
URL: https://www.mdpi.com/2297-8739/10/1/30
Skip to content