Rok Kategória
Publikácia
2014 EAJ TÓTH, Gábor - SÜLI, Judit - ONDREJKOVÁ, Anna - SOBEKOVÁ, Anna. Naše choré potraviny : Problémy potravín živočíšného pôvodu. Rec. Mária Levkutová, Emil Holoda. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-406-6, 262 s.
Počet záznamov v databáze: 1
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content