Rok Kategória
Publikácia
2023 O2 VÁRADY, Matúš - BORŽÍKOVÁ, Jana - POPELKA, Peter. Effect of processing method on heavy metal content in specialty coffee. In: FBH 2023. 4th International Conference on Food Bioactives & Health : Abstract Book. 1. vyd. Praha : CZECH-IN, 2023. ISBN 978-80-908364-5-7, online, s. 116.
2023 O2 KOŽÁR, Martin - ŠIŠKOVÁ, Barbora. Aplikačná forma biodegradovateľných materiálov a ich efektivita pri absentujúcich štruktúrach. In: Biomateriály a jejich povrchy. Biomateriály a jejich povrchy XVI. : 16. ročník semináře. 1. vyd. Praha : ČVUT, 2023. ISBN 978-80-01-07212-7, s. 1-2.
2023 O2 VEREBOVÁ, Valéria - STANIČOVÁ, Jana. Vplyv niektorých pesticídov na štruktúru a stabilitu biomakromolekúl. In: Dni lekárskej biofyziky. 44. Dni lekárskej biofyziky : Zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2023. ISBN 978-80-223-5603-9, online, s. 79-80.
2023 O2 STANIČOVÁ, Jana. Ako zatraktívniť lekársku biofyziku študentom medicíny. In: Dni lekárskej biofyziky. 44. Dni lekárskej biofyziky : Zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2023. ISBN 978-80-223-5603-9, online, s. 68-69.
2023 O2 ONDREJKOVÁ, Anna - KORYTÁR, Ľuboš - PROKEŠ, Marián - DRÁŽOVSKÁ, Monika - VOJTEK, Boris - ZÁKUTNÁ, Ľubica - ZEMANOVÁ, Silvia. Besnota na území Slovenskej republiky – opätovný výskyt. In: Slovenský vakcinologický kongres. 14. Slovenský vakcinologický kongres určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov : Program a zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : A-medi management, 2023. ISBN 978-80-89797-93-6, s. 26.
2023 O2 ZÁKUTNÁ, Ľubica - ONDREJKOVÁ, Anna - KORYTÁR, Ľuboš - PROKEŠ, Marián - VOJTEK, Boris - DRÁŽOVSKÁ, Monika. Vakcinácia proti Západonílskemu vírusu. In: Slovenský vakcinologický kongres. 14. Slovenský vakcinologický kongres určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov : Program a zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : A-medi management, 2023. ISBN 978-80-89797-93-6, s. 28.
2023 O2 SZABÓOVÁ, Renáta - HERICH, Róbert - LEVKUT, Martin - KARAFFOVÁ, Viera - REVAJOVÁ, Viera - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - FAIXOVÁ, Zita. The influence of continuous and pulsed administration of Lacto-Immuno-Vital synbiotic on mucus production of small intestine in broiler chickens. In: IPC 2023. International scientific conference on probiotics, prebiotics, gut microbiota and health : Proceedings. 1. vyd. Praha : CZECH-IN, 2023. ISBN 978-80-908364-4-0, s. 132.
2023 O2 LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BINO, Eva - FOCKOVÁ, Valentína - ŠČERBOVÁ, Jana - PLACHÁ, Iveta - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - STYKOVÁ, Eva - VALOCKÝ, Igor - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - ŽITŇAN, Rudolf. Enterocins and their application potential in animal breeding. In: IPC 2023. International scientific conference on probiotics, prebiotics, gut microbiota and health : Proceedings. 1. vyd. Praha : CZECH-IN, 2023. ISBN 978-80-908364-4-0, s. 41.
2023 O2 FELČÍKOVÁ, Kristína - VUJČÍKOVÁ, Katarína - STREJČKOVÁ, Alena - BÁNÓ, Gregor - SEDLÁK, Erik - HOVAN, Andrej. Svetlom indukované vyplvavovanie flavínmononukleotidu z protínovej domény AsLOV2 : [Light-induced leaching of flavin mononucleotide from the protein domain of AsLOV2] In: Dni lekárskej biofyziky. 44. Dni lekárskej biofyziky : Zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2023. ISBN 978-80-223-5603-9, online, s. 35-36.
2023 O2 KOŽÁR, Martin - STAROŇOVÁ, Radka - GRELOVÁ, Simona - ŠIŠKOVÁ, Barbora. Kompendium prednášok starostlivosti o pacienta pre veterinárne sestry a technikov. In: Susan Paterson. Dermatológia malých zvierat v praxi. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2023. ISBN 978-80-973724-4-6, s. 48-83.
Počet záznamov v databáze: 199
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 20
Skip to content