Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu veterinárna sestra       Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 6.
Štandardná dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia externá forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia prvý
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul Bc.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 19     Ženy: 18     Muži: 1

1. ročník (19)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 19
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 1
Počet domácich študentov: 18
Počet zahraničných študentov: 1
Podiel domácich študentov: 94.74 %
Podiel zahraničných študentov: 5.26 %

Národnosť študentov

Slovensko - 18
Rusko - 1

Mapa

 študujúci v anglickom jazyku    študujúci v slovenskom jazyku
Skip to content