Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii       Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 6.
Štandardná dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia externá forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia prvý
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul Bc.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 20     Ženy: 20     Muži: 0

1. ročník (10)
2. ročník (6)
3. ročník (4)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 20
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 0
Počet domácich študentov: 20
Počet zahraničných študentov: 0
Podiel domácich študentov: 100 %
Podiel zahraničných študentov: 0 %

Národnosť študentov

Slovensko - 20

Mapa

 študujúci v anglickom jazyku    študujúci v slovenskom jazyku
Skip to content