doc. MVDr. Vladimír Petrovič, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 O1 KOVÁČ, Gabriel - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - PETROVIČ, Vladimír. Pre a postpartálne obdobie dojníc - zdravie a choroby. Rec. Ondrej Debrecéni, František Novotný. 1. vyd. Kišiňov : Eliva Press, 2023. ISBN 978-99949-8-615-6, 118 s. [6 AH]
2022 V3 ROZMAN ANTOLIKOVÁ, Natália - GAŽOVÁ, Andrea - KYSELOVIČ, Ján - PETROVIČ, Vladimír. St. John’s wort medicinal products in Slovakia – efficacy of oral formulation of SJW products. In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2022. ISSN 2585-9609, Roč. 4, č. 4 (2022), s. 23-31.
2022 V3 TOMIQ, Vlora - EFTIMOVÁ, Jarmila - PETROVIČ, Vladimír. Vplyv rôznych extrakčných činidiel na celkový obsah polyfenolov, antioxidačnú aktivitu a toxicitu extraktov Agrimonia eupatoria L. : [Influence of different extraction agents on the total polyphenol content, antioxidant activity and toxicity of Agrimonia eupatoria L. extracts] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2022. ISSN 2585-9609, Roč. 4, č. 3 (2022), s. 62-72.
2022 O3 KOVÁČ, Gabriel - PETROVIČ, Vladimír - KOVÁČ, Martin - VOZÁR, Tibor. Proteíny akútnej fázy u hovädzieho dobytka. Mliečny amyloid A u dojníc postihnutých mastitídou : [Acute phase proteins in cattle. Milk amyloid A in cows suffering from mastitis] In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 1 (2022), p. 37-42.
2022 O3 KOVÁČ, Gabriel - PETROVIČ, Vladimír - KOVÁČ, Martin - VARGOVÁ, Mária - VOZÁR, Tibor. Proteíny akútnej fázy zápalu u hovädzieho dobytka : [Acute phase proteins in cattle. General information] In: Veterinářství. 2022. ISSN 0506-8231, Vol. 72, no. 1 (2022), p. 31-36.
2021 ADF EFTIMOVÁ, Jarmila - PETROVIČ, Vladimír - VODHANEL, Vladimír. Effect of alginite on some antioxidant indexes in extracts of two variants of Mentha and their toxicity. In: Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. 2021. ISSN 2585-8246, Vol. 5, no. 2 (2021), p. 315-321.
2021 AFH EFTIMOVÁ, Jarmila - PETROVIČ, Vladimír - VODHANEL, Vladimír. Effect of alginite on substances of genus mentha representatives and their toxicity. In: Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development. Book of Abstracts of the 5th International Scientific Conference Agrobiodiversity for Improving the Nutrition, Health, Quality of Life and Spiritual Human Development. 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2021. ISBN 978-80-552-2401-5, online, s. 46.
2021 AFH LEGÁTH, Ľubomír - MAJCHRÁKOVÁ LEGÁTHOVÁ, Diana - PETRILLA, Vladimír - PETROVIČ, Vladimír - HUS, Konrad Kamil. Protective effects of individual components of snake venom. In: Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. 13. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie : Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2021. ISBN 978-80-8187-108-5, s. 17-18.
2020 BAA KOVÁČ, Gabriel - PETROVIČ, Vladimír - GÁLOVÁ, Jana. Acute phase proteins in animals : History of APPs, APPs in cattle, APPs in small ruminants, APPs in swine, APPs in horses, APPs in small animals. Rec. 1. vyd. Saarbrücken : LAP LAMBERT, 2020. ISBN 978-620-3-02768-6, 152 s.
2020 DAI PETROVIČ, Vladimír. Selén v životnom prostredí zvierat : habilitačná práca. Košice : UVLF, 2020. 173 l. : 1 tab., 3 obr., 1 schéma + CD-ROM.
Počet záznamov v databáze: 179
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 18
Skip to content