PharmDr. Monika Holécyová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V2 ŠTEMPEĽOVÁ, Iveta - TAKÁČ, Ondrej - HIRJÁKOVÁ, Dáša - FEDOROVÁ, Monika. Electronic health care in Slovakia from the perspective of pharmacists. In: INTED2023 Proceedings : 17th International Technology, Education and Development Conference. 1. vyd. Barcelona : IATED, 2023. ISBN 978-84-09-49026-4 - ISSN 2340-1079, online, s. 5758-5767.
2023 V2 MARCINČÁKOVÁ, Dana - KOLESÁROVÁ, Mária - SNAKOVÁ, Marianna - MILEK, Michal - FEDOROVÁ, Monika - LEGÁTH, Jaroslav - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv extrakčného činidla na biologické vlastnosti extraktov repíka lekárskeho : [Effect of extraction biological properties of selected extracts of agrimony] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 480-488.
2023 V2 MARCINČÁKOVÁ, Dana - KOLESÁROVÁ, Mária - MILEK, Michal - FEDOROVÁ, Monika - LEGÁTH, Jaroslav - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv extrakčného činidla na biologické vlastnosti extraktov repíka lekárskeho : [Effect of extraction biological properties of selected extracts of agrimony] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 72.
2022 V3 FEDOROVÁ, Monika - POKRIVČÁKOVÁ, Ivana - ŠTEMPEĽOVÁ, Iveta. Aktuálne možnosti farmakoterapie migrény na Slovensku : [Current options of migraine pharmacotherapy in Slovakia] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2022. ISSN 2585-9609, Roč. 4, č. 3 (2022), s. 73-78.
2022 V3 KARABINOVÁ, Petra - PIRNÍK, Zdenko - FEDOROVÁ, Monika. Angiotensin receptor Neprilysin inhibitors in the treatment of chronic heart failure patients with a reduced left ventricular ejection fraction. In: Česko-slovenské farmakologické dni. European Pharmaceutical Journal : Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. 2022. ISSN 2453-6725, Vol. 69, suppl. 1 (2022), p. 47.
2022 V3 ŠTEMPEĽOVÁ, Iveta - FEDOROVÁ, Monika - ORŠULÁKOVÁ, Tímea. Impact of excipients with a known action or effect on health. In: Česko-slovenské farmakologické dni. European Pharmaceutical Journal : Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. 2022. ISSN 2453-6725, Vol. 69, suppl. 1 (2022), p. 70.
2022 O2 FEDOROVÁ, Monika - JUROŠOVÁ, Kristína. Interakcie liečiv s inými citrusovými plodmi ako grapefruitom. In: Zemplínske lekárnické dni : Posterová časť. 1. vyd. Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2022. ISBN 978-80-974013-3-7, s. 1.
2022 O2 FEDOROVÁ, Monika - PROKEŠ, Marián - MOJŽIŠOVÁ, Jana. One Health - stále aktuálnejší medicínsky prístup. In: Zemplínske lekárnické dni : Posterová časť. 1. vyd. Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2022. ISBN 978-80-974013-3-7, s. 1-2.
2022 O2 HISIROVÁ, Simona - FEDOROVÁ, Monika - PROKEŠ, Marián. Opičie kiahne - možnosti terapie zoonózy. In: Zemplínske lekárnické dni : Posterová časť. 1. vyd. Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2022. ISBN 978-80-974013-3-7, s. 1-2.
2022 O3 ŠTEMPEĽOVÁ, Iveta - FEDOROVÁ, Monika - TAKÁČ, Ondrej. Bezpečnosť a dostupnosť liekov v kontexte farmaceutickej stratégie pre Európu počas pandémie COVID-19. In: Lekárnické listy. 2022. ISSN 1335-5821, Roč. 24, č. 6 (2022), s. 22-23.
Počet záznamov v databáze: 128
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 13
Skip to content