MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 HUMENÍK, Filip - MALOVESKÁ, Marcela - HUDÁKOVÁ, Nikola - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - KOŽÁR, Martin - ŠIŠKOVÁ, Barbora - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BARTKOVSKÝ, Martin - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Impact of canine amniotic mesenchymal stem cell conditioned media on the wound healing process: In vitro and in vivo study. In: International Journal of Molecular Sciences. 2023. ISSN 1422-0067, Vol. 24, no. 9 (2023), art. no. 8214, p. [1-14]
(2021: 6.208 - IF, 195 - H-index, 6.628 - IF 5y, 1.176 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2023 V3 KACKOVÁ, Gabriela - VARGOVÁ, Nela - ŠULLA, Igor - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - HORŇÁK, Slavomír. Dysplasia of Trochlea femoris in dogs. In: Folia veterinaria. 2023. ISSN 0015-5748, Roč. 67, č. 3 (2023), s. 65-73.
2023 V3 HORŇÁKOVÁ, Ľubica - RØISEHAGEN PETTERSEN, Guro - HORŇÁK, Slavomír - VARGOVÁ, Nela - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. Radiographic pelvimetry in relation to dystocia in bulldogs. In: Folia veterinaria. 2023. ISSN 0015-5748, Roč. 67, č. 3 (2023), s. 33-38.
2023 V2 VALENČÁKOVÁ, Alexandra - MIHÁLIK, Filip - HORŇÁK, Slavomír - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Nové trendy vo využívaní podpornej terapie pri onkologických pacientoch : [New trends in the use of supportive therapy in oncological patients] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, CD-ROM, s. 164-167.
2023 V2 MALOVESKÁ, Marcela - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - HUDÁKOVÁ, Nikola - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - VOZÁR, Juraj - HUMENÍK, Filip - ŽILKOVÁ, Monika - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Primárna neurálna kultúra z fetálneho kanínneho mozgu - izolácia, kultivácia a charakterizácia neurálnych buniek imunofluorescenčným farbením : [Primary neural culture from fetal canine brain - isolation, culture and characterization of neural cells by immunofluorescence staining] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. [1-5]
2023 V2 STEFANIZZI, Enrico - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LAPŠANSKÁ, Mária - HORŇÁK, Slavomír. Vplyv ročného obdobia na parametre ejakulátu psov : [Influence of season on dog ejaculate parameters] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, CD-ROM, s. 139-142.
2023 V2 ČÍŽKOVÁ, Dáša - FARBÁKOVÁ, Jana - KURICOVÁ, Mária - HUDÁKOVÁ, Nikola - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - DOMANIŽA, Michal - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - VOZÁR, Juraj - MALOVESKÁ, Marcela - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - SMOLEK, Tomáš - ŽILKA, Norbert. Modeling naturally occurring diseases in dogs: stem cell-based approach. In: Advances in experimental neuroimmunology. Advances in experimental neuroimmunology 2023. 1. vyd. Dunajská Lužná : AHO5, 2023. ISBN 978-80-69025-00-4, s. 15.
2023 V2 VALENČÁKOVÁ, Alexandra - MIHÁLIK, Filip - HORŇÁK, Slavomír - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Nové trendy vo využívaní podpornej terapie pri onkologických pacientoch : [New trends in the use of supportive therapy in oncological patients] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-796-8, s. 34.
2023 V2 MIHALÍK, Filip - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. Prevalencia nádorových ochorení a podporná terapia pri psoch : [Prevalence of cancer diseases and supportive therapy in dogs] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 42-44.
2023 V2 STEFANIZZI, Enrico - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LAPŠANSKÁ, Mária - HORŇÁK, Slavomír. Vplyv ročného obdobia na parametre ejakulátu psov : [Influence of season on dog ejaculate parameters] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-796-8, s. 30.
Počet záznamov v databáze: 142
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 15
Skip to content