MVDr. Marian Hluchý, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 DOMANIŽA, Michal - HLUCHÝ, Marián - ČÍŽKOVÁ, Dáša - HUMENÍK, Filip - SLOVINSKÁ, Lucia - HUDÁKOVÁ, Nikola - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VOZÁR, Juraj - TRBOLOVÁ, Alexandra. Two amnion-derived mesenchymal stem-cells injections to osteoarthritic elbows in dogs—pilot study. In: Animals. 2023. ISSN 2076-2615, Vol. 13, no. 13 (2023), art. no. 2195, p. [1-32]
(2021: 3.231 - IF, 43 - H-index, 3.312 - IF 5y, 0.610 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2023 V3 ŠEVČÍKOVÁ, Marieta - FIGUROVÁ, Mária - ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - DOMANIŽA, Michal - LAPŠANSKÁ, Mária - DRAHOVSKÁ, Zuzana - ŽERT, Zdeněk. Ultrasound evaluation of extracranial cerebral circulation (the common, external and internal carotid artery) in different breeds of dogs. In: Animals. 2023. ISSN 2076-2615, Vol. 13, no. 10 (2023), art. no. 1584, p. [1-15]
(2021: 3.231 - IF, 43 - H-index, 3.312 - IF 5y, 0.610 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2023 V2 KURICOVÁ, Mária - LIPTÁK, Tomáš - MAREŠOVÁ, Scarlett - HLUCHÝ, Marián - FUCHS, Jakub. Description of the canine population with spinal cord injury and the effect. In: Veterinary Science and Profession. Veterinary Science and Profession: 10th International Congress : Book of Abstracts. 1. vyd. Zagreb : University of Zagreb, 2023. ISSN 2806-8564, online, s. 78.
2022 V3 ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - ŠEVČÍKOVÁ, Marieta - DOMANIŽA, Michal - LEDECKÝ, Valent. Inter- and intra-observer variations in radiographic evaluation of pelvic limbs in Yorkshire Terriers with cranial cruciate ligament rupture and patellar luxation. In: Veterinary sciences. 2022. ISSN 2306-7381, Vol. 9, no. 4 (2022), art. no. 179, p. [1-12]
(2022: 2.400 - IF, 25 - H-index, 0.524 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2022 V3 ŠEVČÍK, Karol - KARAFFOVÁ, Viera - HLUCHÝ, Marián - ŠEVČÍKOVÁ, Marieta - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LEDECKÝ, Valent. Relationship of mRNA expression of selected genes in peripheral blood and synovial fluid in cranial cruciate ligament deficient stifles of dogs. In: Animals. 2022. ISSN 2076-2615, Vol. 12, no. 6 (2022), art. no. 754, p. [1-15]
(2021: 3.231 - IF, 43 - H-index, 3.312 - IF 5y, 0.610 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2022 V3 ŠEVČÍKOVÁ, Marieta - ŠEVČÍK, Karol - FIGUROVÁ, Mária - AGYAGOSOVÁ VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HLUCHÝ, Marián - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - LAPŠANSKÁ, Mária - KEREKES, Zoltán - ŽERT, Zdeněk. Retrospective analysis of tracheal hypoplasia in brachycephalic and non-brachycephalic dogs: Inter- and intra-observer agreement of measurements. In: Acta Veterinaria Hungarica. 2022. ISSN 0236-6290, Vol. 70, no. 3 (2022), p. 192-200.
(2021: 0.959 - IF, 36 - H-index, 1.222 - IF 5y, 0.313 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2021 ADC ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - ŠEVČÍKOVÁ, Marieta - LEDECKÝ, Valent. Radiographic measurement of canine stifle joint angles using four different landmark methods. In: Acta veterinaria Brno. 2021. ISSN 0001-7213, Vol. 90, no. 4 (2021), p. 399-406.
(2021: 0.817 - IF, 40 - H-index, 0.892 - IF 5y, 0.264 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2021 ADE DOMANIŽA, Michal - TRBOLOVÁ, Alexandra - HLUCHÝ, Marián - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Mesenchymal stem cell-based treatment of osteoarthritis in dogs - a review. In: Journal of Stem Cells Research, Development & Therapy. 2021. ISSN 2381-2060, Vol. 7, no. 4 (2021), art. no. 100083, p. [1-6]
2021 AFD DOMANIŽA, Michal - TRBOLOVÁ, Alexandra - HLUCHÝ, Marián - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Štúdium terapeutického efektu mezenchymálnych buniek na niektoré chorobné procesy kostí a kĺbov. In: Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2021. ISBN 978-80-972752-9-7, s. 31-33.
2021 AFD KURILLOVÁ, Marieta - ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - DOMANIŽA, Michal - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - FIGUROVÁ, Mária. Zobrazovacia diagnostika - hypertrofická osteodystrofia (HOD) klinický prípad : [Diagnostic imaging - hypertrophic osteodystrophy (HOD) clinical case report] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 170-175.
Počet záznamov v databáze: 222
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 23
Skip to content