prof. MVDr. , CSc.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 FUCHS, Jakub - DOMANIŽA, Michal - KURICOVÁ, Mária - LIPTÁK, Tomáš - LEDECKÝ, Valent. Comparison of imaging methods and population pattern in dogs with spinal diseases in three periods between 2005 and 2022: A retrospective study. In: Veterinary sciences. 2023. ISSN 2306-7381, Vol. 10, no. 5 (2023), art. no. 359, p. [1-18]
(2021: 2.518 - IF, 19 - H-index, 0.520 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 O3 MAREŠOVÁ, Scarlett - FUCHS, Jakub - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Dysplázia bedrových kĺbov mačiek. In: Nielen Pes a mačka. 2023. ISSN 1335-7778, Roč. 23, č. 2 (2023), s. 40-47.
2022 V3 ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - ŠEVČÍKOVÁ, Marieta - DOMANIŽA, Michal - LEDECKÝ, Valent. Inter- and intra-observer variations in radiographic evaluation of pelvic limbs in Yorkshire Terriers with cranial cruciate ligament rupture and patellar luxation. In: Veterinary sciences. 2022. ISSN 2306-7381, Vol. 9, no. 4 (2022), art. no. 179, p. [1-12]
(2022: 2.400 - IF, 25 - H-index, 0.524 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2022 V3 FUCHS, Jakub - BOČKAY, Andrej - LIPTÁK, Tomáš - LEDECKÝ, Valent - KURICOVÁ, Mária. Practical use of electromyography in veterinary medicine-A review. In: Veterinární medicína. 2022. ISSN 0375-8427, Vol. 67, no. 3 (2022), p. 113-122.
(2021: 0.746 - IF, 51 - H-index, 1.038 - IF 5y, 0.240 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2022 V3 ŠEVČÍK, Karol - KARAFFOVÁ, Viera - HLUCHÝ, Marián - ŠEVČÍKOVÁ, Marieta - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LEDECKÝ, Valent. Relationship of mRNA expression of selected genes in peripheral blood and synovial fluid in cranial cruciate ligament deficient stifles of dogs. In: Animals. 2022. ISSN 2076-2615, Vol. 12, no. 6 (2022), art. no. 754, p. [1-15]
(2021: 3.231 - IF, 43 - H-index, 3.312 - IF 5y, 0.610 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2022 O3 KURICOVÁ, Mária - KOŽÁR, Martin - LIPTÁK, Tomáš - BOČKAY, Andrej - FUCHS, Jakub - LEDECKÝ, Valent. Avulzia trachey mačaťa - kazuistika : [Tracheal avulsion in a kitten - clinical case] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 4 (2022), s. 142-145.
2022 O3 FUCHS, Jakub - KURICOVÁ, Mária - BOČKAY, Andrej - LEDECKÝ, Valent. Neobvyklá príčina neurologických deficitov na končatinách psov : [An unusual case of neurological deficits in the limbs of dogs - spinal subarachnoid diverticulum] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 6 (2022), s. 221-226.
2022 O3 KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Obezita a jej vplyv na vývoj osteoartrózy a niektorých iných systémových chorôb u psov - literárny prehľad súčasných poznatkov. In: Nielen Pes a mačka. 2022. ISSN 1335-7778, Roč. 22, č. 3 (2022), s. 29-35.
2022 O3 KURICOVÁ, Mária - LIPTÁK, Tomáš - FIGUROVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Röntgenologické vyšetrenie hrudnej dutiny psa a mačky pri traume hrudníka : [X-ray examination of the chest cavity of dogs and cats after thoracic trauma] In: Infovet. 2022. ISSN 1335-1907, Roč. 29, č. 3 (2022), s. 116-122.
2021 ACB KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Neurochirurgia psov a mačiek : [Neurosurgery of dogs and cats] Rec. Marek Ďurej, Aladár Maďari. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-701-2, 168 s. [6,20AH]
Počet záznamov v databáze: 603
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 61
Skip to content