doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 KACKOVÁ, Gabriela - VARGOVÁ, Nela - ŠULLA, Igor - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - HORŇÁK, Slavomír. Dysplasia of Trochlea femoris in dogs. In: Folia veterinaria. 2023. ISSN 0015-5748, Roč. 67, č. 3 (2023), s. 65-73.
2023 V3 HORŇÁKOVÁ, Ľubica - RØISEHAGEN PETTERSEN, Guro - HORŇÁK, Slavomír - VARGOVÁ, Nela - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. Radiographic pelvimetry in relation to dystocia in bulldogs. In: Folia veterinaria. 2023. ISSN 0015-5748, Roč. 67, č. 3 (2023), s. 33-38.
2023 V3 ŠULLA, Igor - HORŇÁK, Slavomír - PAPCÚNOVÁ, Štefánia. Topical application of hypothermia in a porcine spinal cord injury model. In: Folia veterinaria. 2023. ISSN 0015-5748, Roč. 67, č. 3 (2023), s. 57-64.
2023 V2 VALENČÁKOVÁ, Alexandra - MIHÁLIK, Filip - HORŇÁK, Slavomír - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Nové trendy vo využívaní podpornej terapie pri onkologických pacientoch : [New trends in the use of supportive therapy in oncological patients] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, CD-ROM, s. 164-167.
2023 V2 STEFANIZZI, Enrico - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LAPŠANSKÁ, Mária - HORŇÁK, Slavomír. Vplyv ročného obdobia na parametre ejakulátu psov : [Influence of season on dog ejaculate parameters] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, CD-ROM, s. 139-142.
2023 V2 VALENČÁKOVÁ, Alexandra - MIHÁLIK, Filip - HORŇÁK, Slavomír - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Nové trendy vo využívaní podpornej terapie pri onkologických pacientoch : [New trends in the use of supportive therapy in oncological patients] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-796-8, s. 34.
2023 V2 STEFANIZZI, Enrico - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LAPŠANSKÁ, Mária - HORŇÁK, Slavomír. Vplyv ročného obdobia na parametre ejakulátu psov : [Influence of season on dog ejaculate parameters] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-796-8, s. 30.
2022 V3 ŠULLA, Igor - HORŇÁK, Slavomír - BALIK, Vladimír. Hypothermia as a potential remedy for canine and feline acute spinal cord injury: a review. In: Acta veterinaria Brno. 2022. ISSN 0001-7213, Vol. 91, no. 2 (2022), p. 189-199.
(2022: 0.600 - IF, 41 - H-index, 0.800 - IF 5y, 0.245 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2022 V3 ŠULLA, Igor - LUKÁČ, Imrich - GAJDOŠ, Miroslav - HORŇÁK, Slavomír. Canine intracranial venous system: a review. In: Folia veterinaria. 2022. ISSN 0015-5748, Roč. 66, č. 1 (2022), s. 60-69.
2022 V2 HORŇÁKOVÁ, Ľubica - HORŇÁK, Slavomír - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. Hemodynamické parametre a. prostatica psov : [Hemodynamic parameters of canine prostatic artery] In: 25. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Biocementy v regeneračnej medicíne. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-753-1, s. 52-57.
Počet záznamov v databáze: 129
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 13
Skip to content