prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 PAVLÍK, Richard - KOČIŠOVÁ, Alica - SCHREIBEROVÁ, Andrea - KASIČOVÁ, Zuzana - JANOŠKOVÁ, Nikola. Occurrence, activity and control options against biting midges (Diptera: culicoides) in horses. In: Folia veterinaria. 2023. ISSN 0015-5748, Roč. 67, č. 3 (2023), s. 18-24.
2023 V3 RAČKA, Karol - PAVLOVÁ, Alica - BÁRTOVÁ, Eva - SEDLÁK, Kamil - BELÁK, Michal - KOČIŠOVÁ, Alica. Detection of antibodies to Toxoplasma gondii and Neospora caninum in animals from three zoos in Slovakia. In: Veterinary parasitology: regional studies and reports. 2023. ISSN 2405-9390, Vol. 40, no. (2023), art. no. 100855, p. [1-4]
2023 V2 SCHREIBEROVÁ, Andrea - TRBOLOVÁ, Alexandra - BALICKA, Agnieszka Alexandra - HALÁN, Miloš - JANOŠKOVÁ, Nikola - KOČIŠOVÁ, Alica. A rare case of canine ocular dirofilariosis as a consequence of climate change and mosquitoes adaptation in Eastern Slovakia. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 212-217.
2023 V2 KOČIŠOVÁ, Alica - JANOŠKOVÁ, Nikola - SCHREIBEROVÁ, Andrea - HALÁN, Miloš. A retrospective overview of mosquitoes occurrence in Slovakia in the period of climate change. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 149-153.
2023 V2 JANOŠKOVÁ, Nikola - SCHREIBEROVÁ, Andrea - KASIČOVÁ, Zuzana - KIMÁKOVÁ, Andrea - KOČIŠOVÁ, Alica. Impacts of climate and host factors on culicoides in Slovakia. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 134-137.
2023 V2 BRAUN, Susanne - KOČIŠOVÁ, Alica. Parasites of frogs (Occidozyga lima) as indicators of changes in their natural habitats. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 73-79.
2023 V2 PAVLÍK, Richard - KOČIŠOVÁ, Alica - SCHREIBEROVÁ, Andrea - KASIČOVÁ, Zuzana - JANOŠKOVÁ, Nikola. Výskyt, aktivita a možnosti ochrany pred pakomárikmi (Diptera: Culicoides) u koní : [Occurrence, activity and possibilies of protection against biting midges (Diptera: Culicoides) in horses] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 53-54.
2022 V2 JANOŠKOVÁ, Nikola - KASIČOVÁ, Zuzana - SCHREIBEROVÁ, Andrea - HURNÁ, Beáta - KOČIŠOVÁ, Alica. Výskyt pakomárikov (Diptera: Ceratopogonidae: Culicoides) potenciálnych pôvodcov alergickej dermatitídy v chove koní : [Occurrence of biting midges (Diptera: Ceratopogonidae: Culicoides) potential causative agents of allergic dermatitis in horse breeding] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2022 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-764-7, CD-ROM, s. 82-84.
2022 O2 KOČIŠOVÁ, Alica - JANOŠKOVÁ, Nikola - SCHREIBEROVÁ, Andrea - KIMÁKOVÁ, Andrea - KASIČOVÁ, Zuzana. Host preference of Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) in Slovakia. In: Labuda´s days : vedecká konferencia. 6. Labuda ́s days : Abstract Book from Scientific Conference. 1. vyd. Bratislava : SAV, 2022. ISBN 978-80-972111-5-8, USB kľúč, s. 60.
2022 O2 KOČIŠOVÁ, Alica - JANOŠKOVÁ, Nikola - KASIČOVÁ, Zuzana - HALÁN, Miloš - SCHREIBEROVÁ, Andrea - KIMÁKOVÁ, Andrea. Occurrence of mosquitoes and biting midges (Diptera: Nematocera), potential vectors of blood parasites in the recreation zones of Košice city. In: Labuda´s days : vedecká konferencia. 6. Labuda ́s days : Abstract Book from Scientific Conference. 1. vyd. Bratislava : SAV, 2022. ISBN 978-80-972111-5-8, USB kľúč, s. 50.
Počet záznamov v databáze: 632
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 64
Skip to content